De Gaanderbode
Kijk hieronder de Gaanderbode online in.
Kijk voor alle edities op de homepagina

juli/augustus 2022
gaanderbode6-5 2022

mei/juni 2022
gaanderbode6-4 2022

april 2022
gaanderbode6-3 april 2022

maart 2022
gaanderbode6-2 maart 2022

februari 2022
gaanderbode6-1 feb 2022

Nieuws

Woonpark Augustinus: vooral veel vragen

geplaatst: 13-9-2022   Door Astrid van Beveren
kleine woningen Gaanderen

Een woonpark. Dat is het plan voor de nieuwe woningen waar nu nog de Augustinusschool staat. Met aantrekkelijke sfeerbeelden heeft de gemeente het plan 7 juli gepresenteerd. De grote vraag is: de tekening ziet er mooi uit, maar wat komt er nu echt? En weet de gemeenteraad dan wel waar zij op 20 oktober voor stemt?

Veel kleine appartementen
Het park ziet eruit als een mooi woonidee. Jong en oud samen buiten in het park, wonen in het groen. Maar wanneer het gaat om de praktische invulling, lijkt het plan meer vragen dan antwoorden op te roepen. Er staan 19 appartementen en 8 woningen getekend. Als je de schaalverdeling erbij pakt, lijken de appartementen piepklein te zijn, zo’n 50 à 60 m2 totaaloppervlak (officieel woonoppervlak is dan kleiner). Voor wie zijn deze bedoeld? Zijn dit de woningen waar ouderen heen moeten om ruime gezinswoningen achter te laten voor de jongere Gaandernaar? Parkeren voor de deur lijkt er voor veel woningen niet bij. Dat past niet in het parkplan.

Foto: 19 appartementen en 8 woningen.

DE VRAAG BIJ DEZE FOTO: Hoe groot worden de woningen, en de tuinen? Met het meetlatje erbij lijkt het te gaan om vrij kleine woningen. Ook kijkend naar de bestaande woningen en tuinen aan de Van Damstraat lijken ze relatief erg klein. Zijn de schuren/bergingen daar ook nog inpandig in gepland? Of liggen die straks her en der in het park? En wie gaan hier wonen?


Wat wordt er nu gebouwd?
Voor wie zijn de geplande woningen bedoeld? Wat zijn de formaten, kavelgroottes, prijsklassen? Hoeveel mensen kunnen er potentieel komen te wonen? Wat zijn de plannen met betrekking tot energieneutraal wonen en ecologische opzet van de wijk? De gemeente laat desgevraagd weten dat “de praktische informatie waar je om vraagt (woonoppervlakten, kavelgroottes, etc) nog niet beschikbaar is. Zo ver in het proces zijn we nog niet.” Betekent dat, dat de gemeenteraad straks alleen voor een sfeertekening van een woonpark gaat stemmen?

Foto: “Jong en oud wonen samen aan het park”.

DE VRAAG BIJ DEZE FOTO: Hoeveel gezinswoningen komen er? Hoe groot, in welke prijsklassen, voor welke inkomensgroepen?


Bosvilla’s?
De sfeerbeelden zien er goed uit. Het park lijkt zeer aantrekkelijk om in te wonen of wandelen. Toch rijzen er bij meerdere dorpsbewoners vragen over al het bovenstaande. Hoe het park er straks in de praktische uitwerking uit komt te zien? Stel dat er toch ruimere woningen nodig zijn, of de sfeerbeelden niet helemaal kloppen met de realiteit. Hoe groen en ruim is het park dan nog? Op de sfeerbeelden zijn fantastisch uitziende appartementen geschetst - bosvilla’s wordt een deel daarvan genoemd - maar deze zijn dus veelal maar klein. Ook zijn de gebouwen op de fotootjes veel groter dan die op de plattegrond van het park staan weergegeven. De flatgebouwen lijken lager dan de eengezinswoningen, zijn ze platgedrukt?

Groot deel van het park volgt later
Daarnaast bevat het plan nog een tweede, veel grotere wijk in het park: op het huidige terrein van Sensire, Sint Jozef. Navraag leert, dat Sensire niet uitsluit dat dit terrein in de toekomst inderdaad beschikbaar komt. Mooi, om dat nu al mee te nemen in de plannen, maar op welke termijn wordt de bouw van deze ‘fase 2’ geschat? Kan dat ook nog tien jaar gaan duren? Hier komen 39 appartementen, 8 gezinswoningen, en 5 ‘small houses’. Ook al deze woningen lijken vrij klein. De ‘appartementen in het groen’ liggen dicht bij de drukke Rijksweg. Hoeveel autos’en vrachtwagens rijden daar dagelijks langs?

Foto: “Appartementen in het groen”.
Deze liggen op 10-15 meter van de drukke Rijksweg.


DE VRAAG BIJ DEZE FOTO: Hoeveel auto’s en vrachtwagens passeren hier dagelijks? Wat betekent dit voor geluid en uitstoot bij de woningen?


Graskeien en rivierduin
Het woongenot en de realiseerbaarheid van het park, zoals op de sfeertekening is gepresenteerd, hangt waarschijnlijk meer af van factoren zoals hierboven beschreven, dan van een paar parkeerterreinen ‘in graskeien’, de wetenschap bij een rivierduin te wonen, en of je flatje aan de drukke Rijksweg een ‘bosvilla’ wordt genoemd.

Vraag om informatie en visie
De conclusie: om het parkplan op realiteitswaarde te schatten is meer informatie nodig. Gelukkig heeft de gemeenteraad nog tot 20 oktober de tijd om deze in te winnen.

Je kunt al je vragen, opmerkingen en eigen kijk op de plannen en/of eigen alternatieve ideeën indienen bij de redactie: Contact


De redactie neemt dan contact op met de Dorpsraad Gaanderen. Die behartigt de Gaanderense belangen over o.a. het thema Wonen. Je kunt hen uiteraard ook direct benaderen.

Leefbaarheid van het dorp
Verder rijst de vraag wat de toename van de Gaanderense bevolking - gezien ook andere plannen voor appartementen- zal hebben op de leefbaarheid qua de voorzieningen in het dorp? De druk op scholen, zorg, veiligheid, verkeer, infrastructuur, bijvoorbeeld? Hoe past het Augustinuspark in de ruimere toekomstvisie over Gaanderen?

Informatiepagina van de gemeente over het project:
https://www.doetinchem.nl/augustinusschool
De Gaanderbode is de dorpskrant voor heel Gaanderen.
De Gaanderbode is in augustus 2017 opgericht.
Jaarlijks verschijnen er circa 8 edities.
De Gaanderbode is een uitgave van Tekst Oké .
Op alle uitgaves van De Gaanderbode rust auteursrecht.

Sponsors

https://www.kosteruitvaartbegeleiding.nl/

http://www.techstate.nl/?utm_source=Gaanderbode&utm_medium=Krant&utm_campaign=Verkeer&utm_content=advertentie-januari

https://uitvaartzorgkremer.nl/

https://www.buurtplein.nl/buurt/gaanderen/

https://winkel.hetleeslab.nl/product/spelspel/

http://tekst-oke.nl

http://gaanderhuus.nl

https://www.facebook.com/stichtingsamterborg/

https://www.wijkwerkdoetinchem.nl/wijkwerkdoetinchem/wijknetwerk_44889/

http://www.dorpsraadgaanderen.nl/

https://hsvdoij.mijnhengelsportvereniging.nl