De Gaanderbode
Kijk hieronder de Gaanderbode online in.
Kijk voor alle edities op de homepagina

februari 2020
gaanderbode4-1feb2020

december 2019
gaanderbode3-8dec2019

november 2019
gaanderbode3-7nov2019

oktober 2019
gaanderbode 3-6 oktober 2019

september 2019
gaanderbode 3-5 september 2019

juli/aug 2019
gaanderbode 3-4 juli/aug 2019

Nieuws

Wat wil de PvdA voor Gaanderen?
geplaatst: 14-3-2022

verkiezingen In de Gaanderbode van 9 maart 2022 is een verkiezingskatern te vinden waar zes politieke partijen vertellen wat hun plannen voor de gemeente Doetinchem en Gaanderen in het bijzonder zijn. Inmiddels heeft ook PvdA Doetinchem gereageerd. Hieronder vind je hun ideeën.

De Dorpsraad heeft, inplaats van een debat zoals bij eerdere gemeenteraadsverkiezingen, een verkiezingskatern gemaakt samen met de Gaanderbode. Dit katern vind je op pagina 5 t/m 8, hier te downloaden. De PvdA kon door omstandigheden niet voor de papieren editie reageren en heeft haar standpunten alsnog digitaal ingestuurd:

Algemene pitch:
PvdA: VOOR MORGEN!

Gaanderen is uniek. Dat zullen we moeten koesteren. Echter zullen we ook moeten kijken hoe we zorgen voor de dag van morgen.

De ambitie van de PvdA is groot: Doetinchem moet weer synoniem worden met het begrip ‘sociaal’. Waarbij we zorgen dat lasten en lusten eerlijk verdeeld worden, de gemeente voor iedereen toegankelijk is en er ruimte is voor creativiteit en innovatie van onze inwoners en bedrijven.

“Vernieuwing vraagt om passie, doorzettingsvermogen en creativiteit. Dat in combinatie met ons Achterhoeks-lef en boerenslimheid maken we als PvdA van onze gemeente weer de sociaalste gemeente.”

Thema Wonen: Woningmarkt Gaanderen

De PvdA heeft een woningmarktplan met onder andere;
• een zelfbewoningsplicht voor alle koopwoningen,
• 50% van de nieuwe woningen zijn betaalbaar (onder de €325.000)
• creatieve bouwvormen (Tiny-houses, ecowoningen, tijdelijke woonunits, Knarrenhof)
• Meer spreiding van verschillende soorten woningen
• Voorrang voor mensen uit de eigen gemeente of dorp.
• Projecten waarbij wij de grond kopen en de mensen alleen het huis.
Wel bouwen, zegt dit plan. “Maar we zullen vooral goed moeten kijken naar welke soort woning, waar komt te staan en in welke prijscategorie deze woning dan zal moeten zijn.”

Dorpsraad: Het begrip “betaalbare woning” is naar wij ondervonden hebben niet zo eenvoudig te definiëren. Iets om het woononderzoek nog eens op na te slaan als het om Gaanderen gaat.


Thema Vrijwilligers: Zorg voor Gaanderen

Al jaren verzet het PvdA zich tegen het uitkleden van de zorg. Dit vertaalt zich nu dus terug in veel mantelzorgers in Gaanderen. De druk is hoog, er is weinig ondersteuning en ook weinig waardering. Vandaar het volgende:
• Geef de mantelzorger erkenning voor zijn/haar werk (Dorpsraad: er is nu al een mantelzorgwaardering)
• Een telefoonnummer dat mantelzorgers 24 uur per dag kunnen bellen, als zij hun mantelzorgtaken (tijdelijk) niet meer uit kunnen voeren.
• Mantelzorgers met mantelzorgtaken van meer dan 20 uur worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.
• Extra aandacht voor jonge mantelzorgers door regelmatig bezoek van buurtcoaches en/of het landelijk netwerk Jonge Mantelzorgers.

Daarnaast investeren we in de zorg en meer sociale innovatie in de zorg Er komt een regelarm fonds voor Innovatie in het Sociale Domein.
Door op beide vlakken te investeren en te innoveren, geven we de mensen ook de ruimte om zich in te zetten in de verenigingen. Zo houden we Gaanderen levendig.


De Gaanderbode is de dorpskrant voor heel Gaanderen.
De Gaanderbode is in augustus 2017 opgericht.
Jaarlijks verschijnen er circa 8 edities.
De Gaanderbode is een uitgave van Tekst Oké .
Op alle uitgaves van De Gaanderbode rust auteursrecht.

Sponsors

https://www.kosteruitvaartbegeleiding.nl/

http://www.techstate.nl/?utm_source=Gaanderbode&utm_medium=Krant&utm_campaign=Verkeer&utm_content=advertentie-januari

https://uitvaartzorgkremer.nl/

https://www.dsrfood.nl/doetinchem

https://www.buurtplein.nl/buurt/gaanderen/

https://winkel.hetleeslab.nl/product/spelspel/

http://tekst-oke.nl

http://gaanderhuus.nl

https://www.facebook.com/stichtingsamterborg/

https://www.wijkwerkdoetinchem.nl/wijkwerkdoetinchem/wijknetwerk_44889/

http://www.dorpsraadgaanderen.nl/

https://hsvdoij.mijnhengelsportvereniging.nl