De Gaanderbode


Kijk hieronder de Gaanderbode online in.
Kijk voor alle edities op de homepagina

december 2021
gaanderbode5-8 dec 2021

oktober/november 2021
gaanderbode5-7 oktnov 2021

september 2021
gaanderbode56 sept 2021

juli/aug 2021
gaanderbode5-5juli/aug2021

juni 2021
gaanderbode5-4juni2021

april 2021
gaanderbode5-3aprmei2021

maart 2021
gaanderbode5-2mrt2021

Nieuws

9 maart Jaarvergadering Hengelsportvereniging De Oude IJssel
4-3-2022    
vissen Op woensdagavond 9 maart houdt Hengelsportvereniging De Oude IJssel haar jaarvergadering.

De vergadering vindt plaats om 19.00 uur bij café en zalencentrum Hartjes aan de Rijksweg 226 te Gaanderen. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Vanaf 18.45 is de zaal geopend.

De agenda van jaarvergadering is te vinden op hsvdoij.mijnhengelsportvereniging.nl/actueel/47182/jaarvergadering-h-s-v-de-oude-ijssel.html en luidt als volgt:
1. Opening.

2. Notulen Jaarvergadering 11 maart 2020

3. Ingekomen stuken / Mededelingen.

4. Jaarverslag door de secretaris.

5. Financieel verslag / Begroting 2021 / 2022 door de penningmeester

6. Verslag Kascommissie .

7. Benoeming nieuw kascommissie leden.

8. Vaststelling contributie 2023.

9. Vislessen en diverse activiteiten.

10. Jaarplanning wedstrijden 2022

11. Botenhaven.

12. Voordragen Voorzitter / tweede Voorzitter door het bestuur en leden gelet op Artikel 9 en Artikel 12 lid 2 van onze Notariële Akte.

13. Huldiging jubilarissen

14. Rondvraag.

15. Sluiting.


De Gaanderbode is de dorpskrant voor heel Gaanderen.
De Gaanderbode is in augustus 2017 opgericht.
Jaarlijks verschijnen er circa 8 edities.
De Gaanderbode is een uitgave van Tekst Oké .
Op alle uitgaves van De Gaanderbode rust auteursrecht.

Sponsors

https://www.kosteruitvaartbegeleiding.nl/

http://www.techstate.nl/?utm_source=Gaanderbode&utm_medium=Krant&utm_campaign=Verkeer&utm_content=advertentie-januari

https://uitvaartzorgkremer.nl/

https://www.dsrfood.nl/doetinchem

https://www.buurtplein.nl/buurt/gaanderen/

https://winkel.hetleeslab.nl/product/spelspel/

http://tekst-oke.nl

http://gaanderhuus.nl

https://www.facebook.com/stichtingsamterborg/

https://www.wijkwerkdoetinchem.nl/wijkwerkdoetinchem/wijknetwerk_44889/

http://www.dorpsraadgaanderen.nl/

https://hsvdoij.mijnhengelsportvereniging.nl