De Gaanderbode
Kijk hieronder de Gaanderbode online in. (Meer edities: zie Home.)

februari 2020
gaanderbode4-1feb2020

december 2019
gaanderbode3-8dec2019

november 2019
gaanderbode3-7nov2019

oktober 2019
gaanderbode 3-6 oktober 2019

september 2019
gaanderbode 3-5 september 2019

juli/aug 2019
gaanderbode 3-4 juli/aug 2019

Nieuws

Hoe gaat het met jullie, ondernemers?
Vul de (superkorte) enquête in!


geplaatst: 29-05-2020     Tekst: ©Astrid van Beveren 2020
Winkels Gaanderen

Ga naar de enquête: tiny.cc/doxxpz
(Invullen kost nog geen 5 minuten)

Werkt de link niet, gebruik dan de originele link: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOjlocyLDBFeiUt3qt
kOhpHlFefIn6MT5VA7U0cJQmXoXYLA/viewform


Als ondernemer in Gaanderen heb je er waarschijnlijk baat bij dat je belangen zo goed mogelijk worden behartigd in de gemeente en in de regio. Het Economisch Overleg Doetinchem (EOD) maakt daar werk van. De Gaanderense afgevaardigde bij het EOD wil graag weten hoe je er - in de huidige situatie - voor staat en wat je nodig hebt. Dan kan zij dit weer (anoniem) aan de gemeente doorgeven. Ook de wethouder Economie neemt deel aan het EOD. Evenals andere ondernemers, (belangen)verenigingen en dergelijke.

Samenwerken en versterken
Als ondernemer werk je vaak meer voor je eigen onderneming dan dat je samenwerkt met andere ondernemers. Het is dan goed dat gemeente en ondernemersverenigingen aan je economische belangen in de gemeente en de regio denken. Daarvoor is een kleine, strategische 'club' actief, het Economisch Overleg Doetinchem (EOD). Elke twee maanden komen zij bij elkaar. Ze overleggen dan om 'gebiedsoverstijgende economische acties af te stemmen en aan te jagen'. Oftewel om te zorgen dat ondernemers, overheden en dergelijke samenwerken om ondernemen in de regio zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Ondernemersclub in Gaanderen
Het EOD werkt vanuit het team Economie van de gemeente Doetinchem. Op vrijdag 15 mei was de vorige bijeenkomst van het EOD, in juli de volgende. Ook Gaanderen is hierin vertegenwoordigd. Nu de Gaanderense ondernemersfederatie OFG inactief is, neemt Miranda Meijer vanuit de Denktank Ondernemers Gaanderen (DAG) deel aan het EOD-overleg.

Laat je horen
Als Gaanderense ondernemer kun je middels een korte enquête, georganiseerd door de Denktank Ondernemers Gaanderen (DAG), laten weten hoe jouw onderneming het in deze tijd doet, hoe je de rol van de gemeente ervaart en wat je eventueel nodig hebt of zou willen van de gemeente. Invullen duurt nog géén 5 minuten. Klik daarvoor op de link bovenaan dit artikel.

Wat doet het Economisch Overleg Doetinchem (EOD)?
De doelstelling van het Economisch Overleg Doetinchem is:
Informatie- uitwisseling tussen ondernemers en gemeente Doetinchem over de economie in Doetinchem
• Gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op economisch gebied in Doetinchem
• Voorbereiden en agenderen van economische onderwerpen voor lokale en regionale overleggen en besturen
• Aangaan van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verbetering van de economie en het welzijn van de inwoners van Doetinchem

Wie zitten in het EOD?
Aan dit overleg nemen deel:
• de wethouder economie van de gemeente Doetinchem
en een vertegenwoordiger vanuit:
• IG&D (Vereniging Industrie, Groothandel & Dienstverlening) Doetinchem
• Ondernemersvereniging Doetinchem
• Centrummanagement Doetinchem
• Denktank Ondernemers Gaanderen (DAG)
• de Wehlse Ondernemersvereniging
• MKB Nederland
• het team Economie van de gemeente Doetinchem



De Gaanderbode is de dorpskrant voor heel Gaanderen.
De Gaanderbode is in augustus 2017 opgericht.
Jaarlijks verschijnen er circa 8 edities.
De Gaanderbode is een uitgave van Tekst Oké .
Op alle uitgaves van De Gaanderbode rust auteursrecht.

Sponsors

https://www.dsrfood.nl/doetinchem

https://www.buurtplein.nl/buurt/gaanderen/

https://winkel.hetleeslab.nl/product/spelspel/

https://miranda-meijer.nl/

http://tekst-oke.nl

http://gaanderhuus.nl

https://www.facebook.com/stichtingsamterborg/

https://www.wijkwerkdoetinchem.nl/wijkwerkdoetinchem/wijknetwerk_44889/

http://www.dorpsraadgaanderen.nl/