De Gaanderbode
Kijk hieronder de Gaanderbode online in. (Meer edities: zie Home.)

februari 2020
gaanderbode4-1feb2020

december 2019
gaanderbode3-8dec2019

november 2019
gaanderbode3-7nov2019

oktober 2019
gaanderbode 3-6 oktober 2019

september 2019
gaanderbode 3-5 september 2019

juli/aug 2019
gaanderbode 3-4 juli/aug 2019

Nieuws

Vooral starters en ouderen zoeken huis in Gaanderen
geplaatst: 19-03-2020

Starters en ouderen hebben meer - betaalbare - woonruimte nodig in Gaanderen. Dat is de belangrijkste conclusie van het woononderzoek dat de afgelopen maanden in Gaanderen is gehouden. Deze en andere resultaten uit het onderzoek neemt de gemeente Doetinchem mee in het in 2019 opgestelde gemeentelijke woningbouwprogramma.

De gemeente Doetinchem heeft de afgelopen maanden de woningbehoefte in Gaanderen in beeld gebracht. De grootste behoefte blijkt te liggen bij betaalbare (koop)woningen voor starters en levensloopgeschikte woningen voor ouderen, met behoud van kwaliteit en een gunstige prijs. Daarnaast is in de huursector van Gaanderen het aantal reacties op vrijkomende huurwoningen toegenomen. In 2018 was dit opgelopen tot gemiddeld 80 à 120 per woning. Afgelopen dinsdag, 17 maart, heeft het college van B&W de raad laten weten het woononderzoek aan het gemeentelijk woningbouwprogramma toe te voegen als "kwalitatieve verdieping van de woningbehoefte voor de kern Gaanderen zoals is opgenomen in de ‘Woningbouwstrategie 2019’."

Woononderzoek
Samen met de Dorpsraad Gaanderen en adviesbureau Companen heeft de gemeente onder meer twee goed bezochte inloopbijeenkomsten gehouden op 4 en 20 november 2019 en een zogenaamd marktkennerspanel op 18 december 2019. Tijdens de inloopbijeenkomsten konden de aanwezigen met verschillende werkvormen hun inbreng leveren. Met het marktkennerspanel zijn de uitkomsten gespiegeld aan een groep die de woningmarkt in Gaanderen kent. Het resultaat is terug te vinden in de rapportage ‘Woningbehoefte in Gaanderen’, hier in te zien. De belangrijkste conclusie is dat met name starters en ouderen op dit moment meer mogelijkheden nodig hebben om in woningbehoefte te kunnen voorzien. Voor de starters is in hoofdzaak de betaalbaarheid van belang, waarbij de voorkeur uitgaat naar een koopwoning. De ouderen willen met name verhuizen naar een levensloopgeschikte woning (dichtbij voorzieningen) zonder teveel in te willen leveren op het gebied van kwaliteit en prijs.

Invloed op de woningbouw
"Met ons besluit om de rapportage ‘Woningbehoefte in Gaanderen’ onderdeel te laten zijn van het gemeentelijk woningbouwprogramma, kunnen initiatieven voor nieuwe woningen in Gaanderen getoetst worden aan de rapportage ‘Woningbehoefte in Gaanderen’ en de daarin opgenomen behoefte," aldus het college in de mededeling hierover aan de gemeenteraad.

Relatie met gebiedsvisie Gaanderen
Tegelijkertijd wordt momenteel ook de gebiedsvisie voor de komende jaren voor Gaanderen opgesteld. Omdat wonen een belangrijk onderdeel daarvan uitmaakt, betrekt de gemeente de uitkomsten van het woononderzoek bij het opstellen van de gebiedsvisie.


De Gaanderbode is de dorpskrant voor heel Gaanderen.
De Gaanderbode is in augustus 2017 opgericht.
Jaarlijks verschijnen er circa 8 edities.
De Gaanderbode is een uitgave van Tekst Oké .
Op alle uitgaves van De Gaanderbode rust auteursrecht.

Sponsors

https://www.buurtplein.nl/buurt/gaanderen/

https://winkel.hetleeslab.nl/product/spelspel/

https://miranda-meijer.nl/

http://tekst-oke.nl

http://gaanderhuus.nl

https://www.facebook.com/stichtingsamterborg/

https://www.wijkwerkdoetinchem.nl/wijkwerkdoetinchem/wijknetwerk_44889/

http://www.dorpsraadgaanderen.nl/