De Gaanderbode
Kijk hier de laatste Gaanderbodes online in:

okt 2018
Gaanderbode 2-6-okt2018

sept 2018
Gaanderbode 2-5-sep2018

april 2018
Gaanderbode 2-2-apr2018

maart 2018 (speciale editie)
Gaanderbode 2-special

februari 2018
Gaanderbode2-1-feb2018

november 2017
Gaanderbode1-2-nov2017

september 2017
Gaanderbode1-1-sep2017

Nieuws

Vitens bouwt nieuwe installatie voor drinkwatervoorziening
Hulleweg tijdelijk deels afgesloten

geplaatst: 25-10-2018

De Hulleweg is de komende tijd tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Vitens is namelijk bezig het drinkwaterleidingwerk rond het productiegebouw De Pol aan de Hulleweg 7 aan te passen. Momenteel is de weg afgesloten ter hoogte van huisnummer 6, beter bekend als Boerderij 't Geutjen.
Werkzaamheden Vitens aan de Hulleweg

Vitens gaat op haar locatie De Pol aan de Hulleweg een installatie bouwen die ervoor zorgt dat de gemeenten Oost Gelre en Oude IJssel ook in de nabije toekomst de beschikking hebben over een betrouwbare drinkwaterlevering.

Werkzaamheden november 2018
Van maandag 5 november 07.00 tot vrijdag 16 november 17.00 uur wordt het gedeelte van de Hulleweg tussen de huisnummers 7a (locatie Vitens) en 6/6a ('t Geutjen) afgesloten.

Bouw installatie voor doorlevering drinkwater
Om de drinkwatervoorziening voor de Oude IJsselstreek en Oost Gelre betrouwbaar te houden komt er een nieuw gebouw met een installatie voor doorlevering van drinkwater. Dit komt vlakbij het bestaande productiegebouw op De Pol langs de Hulleweg te staan. Een groot deel van de leidingen op het terrein zijn al buiten gebruik en worden daarom verwijderd. Ook wordt de hoge (metalen) loods verwijderd.

Toekomst bestaande gebouwen?
De bestaande gebouwen zijn voor Vitens niet meer geschikt. Wel hebben ze cultuurhistorische waarde als industrieel erfgoed. Vitens onderzoekt dan ook of er voor deze bijzondere gebouwen een alternatieve bestemming gevonden kan worden.

Mogelijke hinder
Vitens probeert de overlast voor (direct) omwonenden zo laag mogelijk te houden. Mogelijke hinder tijdens de werkzaamheden bestaat voor de woningen op het terrein van Vitens hoofdzakelijk uit geluidsoverlast als gevolge van bouw- en sloopwerkzaamheden en tijdelijke wijzigingen in de toegangswegen. Ook zal er bouwverkeer over de Hulleweg rijden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van Vitens: www.vitens.nl/over-water/projecten/de-pol. Zo nodig kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de aannemer, Jeroen Verkleij. E-mail jverkleij@vangelder.com, telefoon 06 23 882 193. Ook kan men contact opnemen met het servicepunt van BUHA via 0314 - 377 444.


De Gaanderbode is de dorpskrant voor heel Gaanderen.
De Gaanderbode is in augustus 2017 opgericht.
In 2018 verschijnen er circa 8 edities.
De Gaanderbode is een uitgave van Tekst Oké .
Op alle uitgaves van De Gaanderbode rust auteursrecht.

(advertenties)

Tekst Oké
bureau voor tekst en communicatie
Logo Tekst Oké


Hier adverteren?
Bel De Gaanderbode
06-4782 9074