De Gaanderbode
Kijk hier de laatste Gaanderbodes online in:

okt 2018
Gaanderbode 2-6-okt2018

sept 2018
Gaanderbode 2-5-sep2018

april 2018
Gaanderbode 2-2-apr2018

maart 2018 (speciale editie)
Gaanderbode 2-special

februari 2018
Gaanderbode2-1-feb2018

november 2017
Gaanderbode1-2-nov2017

september 2017
Gaanderbode1-1-sep2017

Nieuws

Perspectief voor kinderen waar 'het systeem' tekort schiet

"Ze vinden hier de vrienden die ze op school jarenlang niet hadden"

geplaatst: 13-10-2018      Tekst: Astrid van Beveren en Miranda Meijer ©2018

Het is de laatste tijd regelmatig in het nieuws: kinderen voor wie in het onderwijs geen passende plek blijkt te bestaan. Tekening van een leerling Duizenden kinderen gaan daardoor niet naar school in ons land. Daaronder zijn opvallend veel hoog-, meer- en creatief begaafde kinderen. In het hele land vallen deze kinderen erg vaak uit. Ook in de Achterhoek. En wat dan? In Gaanderen kunnen deze kinderen terecht bij het Kind in Kracht (K.i.K.) Atelier. Op 3 oktober hield het K.i.K. Atelier open dag op de nieuwe locatie aan de Steverinkstraat. Tijd voor een gesprek.

Miranda Meijer is Kind in Kracht coach, moeder en voormalig juf. Ze heeft een plek opgericht waar kinderen voor wie geen passende school is, zich wel kunnen blijven ontwikkelen.

"Op 1 februari 2017 ben ik begonnen met het realiseren van inclusief onderwijs aan drie leerlingen die al onder mijn hoede waren. Dankzij de problemen in hun schoolloopbaan van mijn eigen kinderen en de mogelijkheden tot ontwikkelen die ikzelf daardoor kreeg, had ik een goed idee hoe het dan wel moest. Niet in het schoolsysteem passen wil niet zeggen dat je geen onderwijs nodig hebt. Niet in het systeem passen en daar al jarenlang mee te maken hebben, heeft wel verstrekkende gevolgen. Inclusie - coaching gecombineerd met onderwijs - en werken vanuit de mogelijkheden van het kind is het antwoord op de vraag: wat dan wel."

Structuur, ontwikkeling en sociaal contact
In het K.i.K. Atelier kunnen kinderen drie dagen per week terecht. Hierdoor hebben Tekening van een leerling ze structuur, blijven ze bezig met hun ontwikkeling en hebben ze sociaal contact, ook erg belangrijk, benadrukt Miranda. "Veel kinderen die thuiszitten of thuis leren zien weinig andere kinderen. Dat kan leiden tot eenzaamheid en psychische problemen zoals depressie. Ook zijn ze in hun schoolverleden vaak gepest of buitengesloten. Hier hebben ze wél een klik met elkaar. Ze maken daardoor eindelijk deel uit van een sociale groep. Ook buiten het Atelier gaan ze met elkaar om. Ze vinden hier de vrienden die ze op school niet hadden, omdat ze zo 'anders' waren."

"Mijn leerlingen hebben zich jarenlang volwassener moeten gedragen dan de volwassenen."

Het lijkt wel een hype: ineens hoor je, ook in de media, van alles over de uitval van hoogbegaafde kinderen op school. Hoe zit dat?
"Jarenlang wisten ouders niet beter dan dat er met hun kind iets mis moest zijn.Met als gevolg allerlei onderzoeken, diagnoses en een kind dat toch z’n draai maar niet vindt. Dankzij social media vinden ouders uit het hele land met soortgelijke problematiek elkaar nu en blijken er honderden tot duizenden hoogbegaafde kinderen op school uit te vallen. Ze gedijen niet in het school- (en vaak ook zorg)systeem. Goede onderwijsoplossingen komen lastig van de grond binnen het systeem. Dit komt omdat deze creatief begaafde kinderen hersenen hebben die totaal anders werken. Dat heeft consequenties voor opvoeding, onderwijs, hulpverlening, kortom alles."

Wat gebeurt er dan met hen?
"Vaak gaan ouders uiteindelijk maar met thuisonderwijs aan de slag. Intussen hebben de kinderen flinke deuken Tekening van een leerling opgelopen." Miranda doelt op problemen waarmee deze kinderen - en hun ouders - veelvuldig te maken krijgen op school. Onbegrip van leerkrachten, een buitenbeentje zijn in de klas. Verveling in de schoolbanken, ten onrechte bestempeld als gebrek aan motivatie of zelfs aan respect. "Ze zijn van de ene naar de andere school gegaan en uiteindelijk 'faalden' ze overal. Ze krijgen het idee dat het aan hen ligt. Dat wordt versterkt door veel professionals die gaan kijken wat er mis is met het kind omdat het niet in het systeem past. 'Niet normaal zijn' noemen ze dat dan.”

Alternatieven voor thuiszitten
Nu duidelijk wordt dat het geen incidentele 'probleemgevallen' zijn maar een samenhangende groep waar het onderwijssysteem niet op aansluit, zie je ook steeds meer initiatieven om deze kinderen beter op te vangen. "Na jarenlange frustraties teleurgesteld thuis komen te zitten en in een isolement raken, dat gun je geen kind. Zodra ouders besluiten dat er niets mis is met hun kind en het alle ruimte geven zich op zijn eigen manier te ontwikkelen, vinden zij elkaar. Online, offline. Gelukkig ook weten steeds meer ouders, hulpverleners en soms ook scholen, oplossingen te vinden om dit gat te dichten. Het K.i.k. Atelier is er één van. Ouders uit de wijde omtrek melden zich hier nu."

Wat maakt dat het hier wel lukt?
foto lesmateriaal "Enerzijds de locatie: zeer rustig, landelijk gelegen, veel ruimte. Rust, ruimte en mogelijkheden, precies wat de creatief hoogbegaafde, hoogsensitieve leerlingen nodig hebben om tot ontwikkeling te kunnen komen. Anderzijds uiteraard de coaches, mensen die begrijpen waar ze vandaan komen en die hen de tijd geven te herstellen en uiteindelijk het beste uit zichzelf te halen."

"Het leuke vind ik, dat zij vaak een andere stap maken dan ik me bedacht heb."

Wat is dan de kern van jouw aanpak?
"Ik ga er in de eerste plaats vanuit dat er niets mis is met het kind en de ouders. Een kind doet wat het doen moet. Ouders doen altijd het beste wat ze kunnen op dat moment. Dat geldt ook voor de coaches in het Atelier. Die zijn geen haar beter dan ouder en kind," knipoogt Miranda. "Belangrijk is dat we met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid. Het verschil zit ‘m in de rol die je vervult: een kind hoort zich als kind te gedragen, een volwassene volwassen. Mijn leerlingen hebben zich echter jarenlang volwassener moeten gedragen dan de volwassenen. Dat wringt. Ze nemen veel te veel verantwoordelijk heden op zich. Ik help ze bewust te worden wat wel en niet hun verantwoordelijkheid is," legt Miranda uit. "Zodra dat duidelijk is kunnen ze zelf keuzes gaan maken. We volgen de leerlingen en dagen hen uit een volgende stap te maken. Het leuke vind ik, dat zij vaak een andere stap maken dan ik me bedacht heb. Dan denk ik 'oh? Gaan we díe kant op?' Ik leer van hen. Als reguliere leerkracht had ik daarvoor soms weinig speelruimte."

Kunnen kinderen die wel op school zitten hier ook begeleiding krijgen?
"Zeker, ook kinderen die aanvullend op het regulier onderwijs een ontwikkelplek zoeken zijn welkom. Bovendien bieden we ontwikkelplekken voor jongeren die vast lopen, jongeren die vaak wel een diploma hebben maar niet verder komen richting een baan en een zelfstandig leven. Sommigen hebben al een uitkering en willen hier graag vanaf. Zij willen net als ieder ander gewaardeerd worden om wat ze kunnen, weten. Het beste halen uit henzelf."<<<

Dit artikel is geschreven voor de Gaanderbode van oktober 2018. Lees de hele Gaanderbode hier.

Vrije gift
Beste lezer, wekelijks besteed ik vele uren aan de Gaanderbode, op papier en online. Als u dit waardeert vraag ik u te overwegen dit te steunen met een vrijwillige bijdrage. Elke bijdrage als blijk van waardering is welkom. Hier is meer informatie en een iDeal-mogelijkheid. Dankuwel en hartelijke groet,
Astrid van Beveren.


De Gaanderbode is de dorpskrant voor heel Gaanderen.
De Gaanderbode is in augustus 2017 opgericht.
In 2018 verschijnen er circa 8 edities.
De Gaanderbode is een uitgave van Tekst Oké .
Op alle uitgaves van De Gaanderbode rust auteursrecht.

(advertenties)

Tekst Oké
bureau voor tekst en communicatie
Logo Tekst Oké


Hier adverteren?
Bel De Gaanderbode
06-4782 9074